top of page
puffbild_skolor.jpg
Ystad Studios Visitor Center
 

Skolor

Film och medier kan användas i skolans alla ämnen och bjuder in till ett lustfyllt lärande som utvecklar elevers bildspråk och kreativa tänkande.

Vi erbjuder skapande aktiviteter för alla ämnen och olika syften. Processen att skapa film stärker samarbetet inom gruppen och ger eleverna tillgång till fler uttryckssätt. Kunskap om hur film skapas ökar också förståelsen för hur den rörliga bildens språk fungerar och påverkar.

Hos oss kan elever möta filmmediet på olika nivåer genom en rad olika aktiviteter: via en inspirerande workshop under ett besök hos oss eller som en större del i undervisningen där en centraldel av projektet sker hos oss och vi bistår med material till för- och efterarbete i skolan.

web.rymdstudion.carolina_falk_preview.jpg

Foto: Carolina Falk

Skolpaket

Workshops

Under våra workshops får eleverna tillsammans prova på olika filmaktiviteter som visar dem filmskapandets värld och låter dem testa sina idéer med hjälp av nya verktyg. Hos oss kan eleverna göra en egen trailer, prova på animation med lerfigurer eller papper, bli filmstjärna för en dag eller spela in en musikvideo. En workshop tar mellan en och tre timmar att genomföra och kräver inga förberedelser innan besöket.

Pedagogiska aktiviteter

I samarbete med Film i Skåne arbetar vi för att stärka barn och ungas tillgång till film och rörlig bild både i och utanför skolan. Tillsammans erbjuder vi pedagogiska program hos Ystad Studios Visitor Center och ute på plats runt om i Skåne. Till vår hjälp har vi ett nätverk av film- och mediepedagoger som erbjuder färdiga upplägg eller skräddarsydda varianter just för er. Uppläggen kan ni använda i undervisningen, inom Skapande skola, som komplement till skolbioverksamhet, i kulturskolan, på biblioteket, fritidsgården eller på sommarlägret. En pedagogisk aktivitet kan sträcka sig över ett par dagar eller veckor. Vi kan också hjälpa till med information om var du kan söka ekonomiskt stöd till dina projekt.

Skolprogram
Skapande skola

Pedagogisk verksamhet i Ystad Studios Visitor Center, till exempel de pedagogiska aktiviteter som presenteras under skolpaket, kan med fördel vara del av Skapande skola-projekt som genomförs i kommunerna. Film i Skånes nätverk av frilansande film- och mediepedagoger kan skräddarsy insatser utifrån din kommuns eller skolas behov.

web.kulladalsskolan._foto_carolina_falk_preview.jpg

Foto: Carolina Falk

För ytterligare information om Skapande skola, film- och mediepedagognätverket eller andra insatser för film i skolan kan du läsa på Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se

Skapande skola
Planera skolbesöket

Om du har bokat en pedagogisk aktivitet till din klass eller din skola i Ystad Studios Visitor Center bör du noga läsa igenom och göra de förberedelser som finns i handledningen till de olika koncepten.


I Ystad Studios Visitor Center är film- och mediepedagogerna ansvariga för själva undervisningen. Lärarna hjälper till genom att föra gruppens arbete framåt och se till att teknik hanteras varsamt och återlämnas i oskadat skick.

 

Skolbesöket sker samtidigt med annan verksamhet så hänsyn bör tas till andra besökare. Det är viktigt att planera tillräckligt med tid för transporter så att tiden för det pedagogiska programmet inte blir för kort.

Det går bra att äta medhavd lunch på avsedd plats i Ystad Studios Visitor Center.

web.ak3.norrevangsskolaneslov.fofocarolinafalk_preview.jpg

Foto: Carolina Falk

Planera skolbesöket
Kompetensutveckling
web.pax.i.rymdstudion.foto_carolina_falk_preview.jpg

Foto: Carolina Falk

Film i Skånes frilansande film- och mediepedagoger arbetar också med kompetensutveckling för lärare och annan pedagogisk personal.

Kurser kan hållas i Ystad Studios Visitor Center eller på valfri plats. Exempel på kursinnehåll kan vara: eget filmskapande, digitala spel, filmvisning med förslag på hur man kan skapa samtal kring film, filmanalys, inspelningsteknik eller redigering. Era behov styr. Filmpedagognätverket hittar du på Film i Skånes hemsida: www.filmiskane.se

Kompetensutveckling
Bokning

Du bokar skolprogram hos Film i Skåne till Carolina Falk på telefon 

0707-479697 eller carolina@filmiskane.se

Boka
bottom of page